KASIERE PËR CONAD VLORË
Kërkohen Punonjes Magazine
Kërkohet Punonjes ne repartin e produkteve te fresketa
Kërkohet Shitës
Kërkohet Kasiere
Kërkohet Specialist në departamentin e Blerjeve