CONAD ALBANIA SH.P.K
QËNDËR DISTRIBUZIONI USHQIMOR
AUTO TR-DR; KM 6; KASHAR; TIRANË

Kërkon të punësojë:  Kasiere

Kriteret bazë që duhet të plotësojnë kandidatët për këte pozicion janë:

Të kenë njohuri të mira të gjuhës Italiane

Mosha nga 20 deri ne 40 vjec

Të kenë ekpsperience ne keto profile.

Perben avantazh arsimi i larte

Të jenë dinamikë dhe të kenë aftesi për të punuar në grup
Të kenë aftesi shumë të mira në kapercimin e problematikave dhe të marrin pergjegjësine për zgjidhjen sa më me efikasitet të tyre.
CV-ja duhet të përmbajë të gjitha informacionet anagrafike : numër telefoni; titull studimi; eksperiencë pune, dhe nivelin e njohjes së gjuhës italiane (mjaftueshëm – mirë – shumë mirë)

Apliko Online    Apply Online

    Fields with (*) are compulsory.