CONAD ALBANIA SH.P.K
QËNDËR DISTRIBUZIONI USHQIMOR
AUTO TR-DR; KM 6; KASHAR; TIRANË

Kërkon të punësojë:

Specialistë në departamentin e Blerjeve.

Kriteret bazë që duhet të plotësojnë kandidatët për këte pozicion janë:
– Të jenë të diplomuar në Fakultetin Ekonomik, dega Administrim Biznesi, (ne Universitetin e

Tiranes ose ne Universitete te huaja)

– Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane (të shkruar dhe të folur)
– Të jenë dinamikë dhe të kenë aftësi për të punuar në grup.
– Të kenë aftesi shumë të mira për të menaxhuar dhe organizuar punën.

– Njohja e principeve baze te menaxhimit dhe rotacionit te produkteve ushqimore

– Njohje shume e mire e paketes Office, vecanërisht të Excel-it

– Të kenë aftesi shumë të mira në kapërcimin e problematikave dhe të marrin përgjegjësinë për zgjidhjen sa më me efikasitet të tyre.

Detyrat kryesore qe do te kryhen perfshijne:
– Koordinimin dhe menaxhimin korrekt te porosive perkundrejt furnitorit kryesor Conad Itali.

– Ndjekjen e gjithe procesit te ardhjes se porosive deri ne magazinen qendrore ne Tirane

– Koordinimin dhe menaxhimin korrekt te porosive përkundrejt furnitorëve vendas.

– Kontrollin e gjendjes së stokut në magazinën qëndrore.

– Koordinimin me dyqanet për porosite qe ata kryejne.

– Statistika dhe raporte per gjendjen e llogarive te furnitoreve apo klienteve

Kërkohen gjithashtu të bashkangjiten:
– kopje e diplomës universitare
– kopje të letrave te references akademike apo profesionale nëse keni

Apliko Online    Apply Online

    Fields with (*) are compulsory.