CONAD ALBANIA SH.P.K
QËNDËR DISTRIBUZIONI USHQIMOR
AUTO TR-DR; KM 6; KASHAR; TIRANË

Kërkon të punësojë: Punonjës Magazine

Kriteret bazë që duhet të plotësojnë kandidatët për këte pozicion janë:

Të kenë njohuri të mira të gjuhës Italiane .

Mosha nga 25 deri ne 45 vjec.

Të kenë ekpsperience minimalisht 2-vjecare ne kete profil.

Perben avantazh arsimi i larte.

Të jenë dinamikë dhe të kenë aftesi për të punuar në grup.
Të kenë aftesi shumë të mira në kapercimin e problematikave dhe të marrin pergjegjësine për zgjidhjen sa më me efikasitet të tyre
CV-ja duhet të përmbajë të gjitha informacionet anagrafike : numër telefoni; titull studimi; eksperiencë pune, dhe nivelin e njohjes së gjuhës italiane (mjaftueshëm – mirë – shumë mirë).

Apliko Online