CONAD SHALLVARET

Rr. Reshit Çollaku, mbrapa pallatit të Shallvareve

Orari: 7:30-22:30