Fillimi Oferta Produktet Conad Karta e klientit Fidelity

Conad ka zhvilluar një linjë produktesh biologjike që është e përshtatshme për ata që kujdesen për ushqimin e tyre duke kërkuar ushqime sa më të shëndetshme e natyrale dhe mbrojnë shëndetin e tyre dhe ambientin që i rrethon pa hequr dorë nga kënaqësitë e shijimit. Agrikultura biologjike garanton ruajtjen e ciklit natural te ujit, bimëve dhe kafshëve dhe siguron një përdorim sa më të kujdesshëm të energjisë dhe burimeve.


Metoda e prodhimit biologjik lejon vetëm përdorimin e substancave natyrale, duke përjashtuar përdorimin e substancave kimike , insekticidet dhe plehërat kimike për të garantuar kështu mirëqenien e konsumatorit dhe pastërtine  e ajrit, ujit, tokës, bimëve dhe kafshëve.

Te gjitha te drejtat e rezervuara - Conad Albania © 2014                                            Krijuar nga AWG