Fillimi Oferta Produktet Conad Karta e klientit Fidelity

Kjo markë Conad përmban mishin, peshkun, molusqet, frutat dhe perimet mbi të cilat Conad ushtron kontrollin  e të gjithë proceseve të prodhimit, për të garantuar gjithmone cilësinë më të mirë.

Këto produkte realizohen duke respektuar akordet që Conad ka vendosur me secilin nga operatoret e proceseve,për të  gjitha fazat e ciklit prodhues , fazat e shpërndarjes si dhe fazen e  shitjes së produktit.

Mishi, peshku, molusqet, frutat dhe perimet me markën (vendos logon) përvec kontrolleve rigoroze, seleksionohen, magazinohen dhe transportohen në kohë sa më të shkurtër të mundshme nga vendi i prodhimit e deri te pika e shitjes. Në këtë mënyrë arrijnë të ruajnë freskinë dhe vlerat ushqimore deri në tavolinën tone.Kështu që ke sigurine e plotë që të shijosh ushqime të freskëta dhe të garantuara me  vlera ushqimore dhe cilësi absolute

Ja përsë kontrollojmë dhe zgjedhim me kaq kujdes produktet

Te gjitha te drejtat e rezervuara - Conad Albania © 2014                                            Krijuar nga AWG Produkte ne kategori Produkti 1 Produkti 1 Produkti 1 Produkti 1